ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik
oskavant@op.pl
607 186 692, 606 861 654
Menu
Zamknij

Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli


Szkolenie może rozpocząć osoba która:
  • ukończyła co najmniej szkołę podstawową,
  • ma ukończone 18 lat
  • posiada świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonania badań profilaktycznych

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz.U. Nr 70 z 10 maja 2002r. na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Program szkolenia obejmuje: Typy stosowanych wózków
Budowa wózka, ładunkoznastwo
Czynności operatora w czasie pracy wózkami
Wiadomości z zakresu BHP
Wiadomości o dozorze technicznym
Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym
Budowa butli, typy, oznaczenia butli, zawory
Rodzaje stosowanych instalacji
Omówienie budowy instalacji gazowej w wózkach
Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora


Po zakończonym kursie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uprawnienia operatora wózków - wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

Cena kursu: zł