ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik
oskavant@op.pl
607 186 692, 606 861 654
Menu
Zamknij
Kategoria D - upoważnia do kierowania:
  • autobusem
  • zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej
  • pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym


Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę kategorii D:
- 3 miesiące przed ukończeniem 24 lat
- Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy w wieku 21 lat pod warunkiem ukończenia kwalifikacji wstępnej na przewóz osób.

Przebieg kursu:
- 20h teorii
- 60h praktyki lub
- 40h praktyki dla osób posiadających kat C

Cena po kat. B: 7500,00 zł
Cena po kat. C: 6500,00 zł
Badania: 400,00 zł

Nabór trwa