ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik
oskavant@op.pl
607 186 692, 606 861 654
Menu
Zamknij
Kategoria C+E - upoważnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E,
podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kat. D+E.
Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %.

Wymagania na kurs:
wiek 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia
wiek 18 lat - osoby, które rozpoczną kurs kwalifikacji
prawo jazdy kat. B, C

Przebieg kursu:
Kurs obejmuje wyłącznie szkolenie praktyczne
- 25h praktyki

Cena: 4700,00 zł z badaniami lekarskimi oraz badaniami psychotechnicznymi
Cena: 4300,00 zł bez badań
Cena dodatkowej jazdy: 190,00 zł

Nabór trwa