ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik
oskavant@op.pl
607 186 692, 606 861 654
Menu
Zamknij
Kategoria C - upoważnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu
  • ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym (łącznie z przyczepą lekką)
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę kategorii C:
kandydat może rozpocząć kurs, kiedy będzie miał 21 lat
szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B
aktualne badania lekarskie i psychologiczne

Przebieg kursu:
- 20h teorii
- 30h praktyki

Cena: 4700,00 zł z badaniami lekarskimi oraz badaniami psychotechnicznymi
Cena: 4300,00 zł bez badań
Cena dodatkowej jazdy: 160,00 zł

Nabór trwa